Stipendier

Ta chans att söka ett stipendium

Vi delar varje år ut fyra stipendier a 5000kr till elever och föreningar för att främja svenska språket hos barn och ungdomar inom utlandsundervisning. Även två stipendier till lärare a 5000kr som på föredömligt sätt främjat elevers utveckling och svenska språk utomlands. Ansökan med motivering samt information om hur stipendiet ska användas ska vara SUFs styrelse tillhanda senast 15 december, via email till info@utlandsundervisning.se