Stipendier

Ta chans att söka ett stipendium


SUF:s stipendium
Vi delar varje år ut fyra stipendier a 5000kr till elever och föreningar för att främja svenska språket hos barn och ungdomar inom utlandsundervisning. Även två stipendier till lärare a 5000kr som på föredömligt sätt främjat elevers utveckling och svenska språk utomlands. Ansökan med motivering samt information om hur stipendiet ska användas ska vara SUFs styrelse tillhanda under perioden 1 oktober - 15 december varje år, via email till info@utlandsundervisning.se


Stipendiefonden - stipfond.se
Stipendiefonden för Svensk Utlandsungdom (Stipendiefonden) har som ändamål att ge stipendier åt utlandssvenska barn och ungdomar som studerar vid en svensk utlandsskola eller på riksinternat i Sverige. Stipendiefonden ger även stipendier till studenter för TISUS-tester samt för praktik på svenska handelskammare i utlandet. Slutligen delar fonden även ut stipendier för sommarkurser och till svenska skolföreningar.

Stipendiefonden delar årligen ut närmare 175 stipendier och bidrar på så sätt till att stötta utlandssvenska familjer, ge möjlighet till svenska studenter att praktisera utomlands och bidra till det viktiga arbetet som skolföreningarna gör utomlands för att upprätthålla det svenska språket och svensk kultur. Den 1 februari öppnade en ny ansökningsperiod och stipendier kan sökas fram till och med den 30 april. Åldersgränsen för stipendierna är från 10 år. 

 

Sverigekontakt
Sverigekontakt uppmuntrar och stödjer dem som vill lära sig svenska och  förbättra språkkunskaperna genom att anordna kurser, seminarier, föreläsningar och genom att dela ut stipendier för svenskstudier. Gå till deras hemsida.