Historia

SUFs ordförande från 1974 och framåt

  • Annika Simonsson Bergqvist 2018-

  • Stefan Sandqvist 2016-18

  • Rolf Ornbrant 2010-16

  • Margareta Herstad Holmqvist 2006-10

  • Gunhild Ljung 2003-06

  • Ulla O’Barius 1999-03

  • Birgitta Johansson 1996-99

  • Ingrid Karlsson 1994-96

  • Gudrun Torstendahl 1981-94

  • Åke Skeppare 1975-81


Jubileum

40 år

SUF firade 40 års jubileum 2015. SUF efter 40 år. Läs mer

30 år

Inför SUFs 30-årsjubileum 2005 presenterades en kort dokumentation om utlandsundervisningen och SUF under 30 år. Se mer här

25 år

Skolelevers teckningar förvaras på museum

Med anledning av SUFs 25-årsjubileum år 2000 utlyste SUF en teckningstävling på temat MIN SVENSKA SKOLA i samarbete med Internationella Barnkonstmuseet i Vårby. Elever som deltar i svensk undervisning utomlands inbjöds att delta. Närmare 500 bidrag skickades in från elever i 46 utlandsskolor och föreningar som bedriver kompletterande svensk undervisning. Juryn valde ut ett sjuttiotal bidrag som belönades med diplom. 28 elever i åldrarna 6-17 år fick dessutom priser i form av glasskålar, böcker och t-shirts, vilka sponsrades av Orrefors, Riksföreningen Sverigekontakt och Radio Sweden. Alla teckningar som deltog i tävlingen förvaras på Internationella Barnkonstmuseet i Vårby.


Historiska dokument

SUF-konferenser 1975-2002

SUF-konferenser 1975-2002

SUF-styrelsemöten 1999-2007


Åke Skeppare

Initiativtagare och drivande kraft för SUFs tillkomst med förflutet på Skolöverstyrelsen och rektor för svenska skolan i Madrid