Medlemmar

Kompletterande svensk undervisning

Svenska barn och ungdomar som bor i utlandet har möjlighet att få kompletterande undervisning i svenska och om Sverige. Sådan undervisning ges ofta av skolföreningar i utlandet.

Eleverna får sin huvudsakliga utbildning vid en nationell eller internationell skola. Undervisning i svenska språket och om Sverige kompletterar utbildningen. Undervisningen har en egen fastställd kursplan. Studierna sker på elevernas fritid och omfattar cirka två timmar i veckan. Eleverna får inga betyg.

Svenska skolor utomlands "heltidsskolor"

Ska du som förälder flytta utomlands med ditt barn? Svenska internationella skolor utomlands ger ditt barn möjligheten att behålla och utveckla sitt modersmål med en utbildning som följer svenska läroplaner, samtidigt som ditt barn får lära sig det nya landets språk och kultur.

Vi erbjuder svensk utbildning från förskola till och med gymnasiet enligt svensk skollag. Vi vet av erfarenhet att barn och ungdomar som ska lämna Sverige, snabbare kommer till rätta i det nya landet om de känner sig trygga i sin skolmiljö. Små undervisningsgrupper och mångkulturell miljö. Forskning visar att möjligheten att lära sig ett nytt språk ökar om modersmålet fördjupas och utvecklas.

På skolorna finns behöriga lärare som med glädje, engagemang och professionalitet tar sig an uppdraget. Våra undervisningsgrupper är små och ger möjlighet till att utveckla varje elev individuellt, vilket leder till goda kunskapsresultat och fortsatta studier. Vi erbjuder en mångkulturell miljö där eleven utvecklar sitt svenska modersmål och samtidigt tar del av det nya landets kultur och lär sig dess språk.

Välkommen att kontakta respektive skola för mer information

Nedan ser ni vilka som är medlemmar hos SUF

Medlemmar 2023-24