Om oss

Vilka är vi?

Svensk Utlandsundervisnings Förening – SUF – är en intresseorganisation för föräldraföreningar eller andra huvudmän, som anordnar svensk, statsunderstödd, undervisning utomlands för närmare 6000 elever.

SUF stödjer och bistår sina medlemmar med råd och allt arbete är ideellt. Genom avtal med Skolverket är möjligt att anordna subventionerade konferenser.

Förutom kontakter med Skolverket och andra myndigheter kan SUF:s arbetsområden beskrivas i nedanstående områden:

 • Nätverkskonferenser

 • Rektorsfortbildning

 • Styrelseutbildning

 • Remissinstans

 • Stöd inför besök från Skolinspektion

 • Handböcker för styrelse och lärare

 • Avtal med UR, Utbildningsradion

 • Läromedelsproducenter (t ex Natur & Kultur lämnar 4 % rabatt och har även särskilda läromedelspaket) o SUF-VM och Läsutmaningen

 • Hemsida och medlemskontakt

 • Stipendier till elever och lärare

 • Vi uppvaktar Utbildningsdepartementet för att förbättra villkoren för de som arbetar med utlandsundervisning.

 • Vi har mycket nära kontakt med Skolverket

 • Samarbete med andra organisationer som SVIV – ”Svenskar i världen” och Föreningen Sverigekontakt.


Undervisningen ute i världen sker i olika former

 • Utlandsskolor – förskola, förskoleklass, grundskola, gymnasium.

 • Svenska sektioner vid nationella och internationella skolor – schemalagd undervisning i svenska ca. 6 tim/vecka.

 • Kompletterande svensk undervisning – undervisning i svenska och om Sverige ca 2 tim/vecka.

 • Distansundervisning – många utlandsskolor bedriver undervisning t.o.m årskurs 6 eller 9. Därefter erbjuds eleverna distansundervisning. Eleverna kan även studera enstaka ämnen på distans. Distansutbildare är Sofia Distansundervisning (åk 6-9) och Hermods AB (gymnasieskola)

 • Europaskolor – på ett tiotal orter finns det Europaskolor, som i första hand tar emot elever vars föräldrar arbetar inom EU-administrationen. Svenska sektioner finns vid två av dessa skolor.


ADRESS

SUF (Calais)

Birger Jarlsgatan 125

113 56 STOCKHOLM

Sverige

info@utlandsundervisning.se