Instruktioner Läsutmaningen

Läsutmaning runt om i världen 2024

För tolfte året i rad utmanar vi alla de barn och ungdomar vi har runt omkring i världen i en ny läsutmaning. De senaste åren har vi varit ca 30-40 deltagande svenska utlandsskolor, något som vi förstås alltid strävar efter att överträffa, så peppa gärna era kollegor runt om i världen att delta! 

Precis som tidigare så är läsutmaningen uppdelad i två delar där den ena handlar om läskondis hos respektive elev och den andra delen om läsförståelse där uppgiften till stor del hamnar hos läraren i form av att genomföra lässtrategilektioner med eleverna. 

När eleverna ökar sin läskondis och lär sig goda strategier för att bevaka sin läsning, så hoppas vi att eleverna får ett brinnande intresse för läsning som kommer stödja all deras vidare inlärning resten av deras skoltid i samtliga ämnen, något de har med sig i resten av sina liv.


Utmaningen består alltså av två olika delar: 

Ni väljer själva om ni vill vara med i en eller båda delarna. 

Läs gärna mer om att arbeta med lässtrategier med hjälp av läsfixarna på:


”Tävlingsklasser”

Läsutmaningen sker i sex ”tävlingsklasser” och pågår mellan 1/1-20/5. Under denna period utser ni själva 14 sammanhängande dagar som blir er tävlingsperiod. Alla tävlande ute på skolorna läser alltså totalt 14 dagar. ”Tävlingsklasserna” är:

Svenska heltidsskolor (dvs. svenska utlandsskolor där eleverna går hela sin skoldag)

Kompletterande svenska (dvs. svenska utlandsskolor där eleverna enbart läser svenska)

OBS – ovanstående tävlingsklasser gäller den individuella tävlingen!Tävlingsklasser för skoltävlingen

I ”skoltävlingen” där delar denna tävling i två fält, utlandsskolor och kompletterande svenskundervisning. Anledningen är kort och gott att heltidsskolor har många fler lektionstillfällen och därmed en större chans att skapa fler lektioner. Alltså heltidsskolor tävlar mot andra heltidsskolor i att göra så många lässtrategilektioner som möjligt. Motsvarande tävlar svensk kompletterande skolor mot varandra.


Hur?

Utmaningen består av två delar och givetvis hoppas vi att ni deltar i båda tävlingarna.

OBS – om det alltså är någon klass som inte gör någon lässtrategilektion, men är med i tävlingen för övrigt, så räknas de ändå in här och således sänker genomsnittet. 

För att delta i skoltävlingen ska någon klass på skolan delta med lässtrategilektioner.

Exempel på hur ni kan jobba med lässtrategierna och på så vis samla 100 poäng

Exempel 1: Klassen har gått in i rollen som Spågumman kring en gemensam text/bok, låt oss säga boken Gittan och gråvargarna. Ni har läst titeln och ni har tittat på bilden på framsidan av boken och bilderna i boken. Ni siar om vad boken kommer att handla om. Eleverna får också berätta om vad de kan om ex. vargar. Ni dokumenterar med text och bild hur arbetet är upplagt och vilka barnens tankar är och vad ni tror att boken kommer att handla om. Detta dokumenterar ni genom att själva lägga ut det på vår Facebookgrupp ”Världens läsutmaning”

eller så blir ni Detektiven…

Exempel 2: Ni läser boken tillsammans och barnen stoppar när de stöter på ett svårt och klurigt ord eller uttryck. Ni läser om meningen eller stycket, för att förstå ordet i sitt sammanhang. Ni plockar ut ordet och arbetar vidare med det och försöker hitta synonymer och sätter in ordet i nya meningar. Ni kanske tittar på vilken ordklass ordet tillhör, målar en bild av ordet osv. Ni dokumenterar arbetet med bild och text och redovisar på vår Facebookgrupp ”Världens läsutmaning”. Använd er fantasi och utgå ifrån hur långt klassen har kommit i sitt lässtrategiarbete.

Tänk på att flera ämnen kan vara involverade i en lässtrategilektion t.ex. NO, SO, engelska eller matematik i form av läsuppgifter som utreds med hjälp av läsfixarna. För att klassen ska få poäng krävs alltså att lektionen är tydligt dokumenterad. 

OBS – om ni gör en blandning av exemplen ovan i en lektion så kan det ändå inte generera mer än 100 poäng. 

Fina priser

Totalt kommer det delas ut 6000 kr i vinstpengar och fyra bokpaket. Priserna är sponsrade av Riksföreningen Sverigekontakt.


iPad utlottning!

Som om inte ovanstående vore gott nog… SUF lottar ut fyra iPads till de deltagande  skolorna (heltid eller kompletterande) som är SUF medlemmar. Här gör vi ingen skillnad emellan skolformerna så eventuellt kan alla iPads hamna hos svensk kompletterande skolor, tvärtom eller i någon mix av det hela. 


 

Inrapportering

Ni redovisar era resultat senast fredagen den 24:e maj 2024. 


Resultat

Resultat redovisas senast 31:e maj 2024.Ovanstående som PDF

Om ni önskar detta dokument som som PDF så kan ni ladda hem det här