Loading...
Hem 2020-04-27T22:20:50+02:00

Välkommen till
Svensk Utlandsundervisnings Förening, SUF.

Svensk Utlandsundervisnings Förening, SUF, är en intresseorganisation för svenska utlandsskolor och skolföreningar som anordnar svensk  undervisning utomlands för mer än 6000 elever.

SUF arbetar för att årligen ge utlandsskolor och skolföreningar praktiskt och ekonomiskt stöd för rådgivning, kompetensutveckling och nätverksbyggande på olika håll i världen.

SUF arbetar också, med stöd av sina medlemmar, för att skapa och utveckla goda kontakter med departement och myndigheter med ansvar för svensk utlandsundervisning. Därigenom vill vi påverka staten att anpassa regelsystemet för utlandsundervisning till dagens och framtidens krav.

Det är barnen som är framtiden! Deras behov att vara både svenska och internationella ska tillgodoses genom svensk undervisning utomlands. SUF medverkar till att ge elever i svensk utlandsundervisning så hög måluppfyllelse som möjligt.

 

 

 

Vårt Facebookflöde

4 weeks ago

Anna-Lena Olsson

Hej!
Kunde tyvärr inte vara med på konferensen och årsmötet i år. Första gången jag missar sedan 2014 😞
Hoppas verkligen att vi kan ses i verkligheten nästa år!
Finns det något skrivet om konferensen?
Ett protokoll från årsmötet tillgängligt?
På SUFs hemsida är det senaste årsmötesprotokollet prepandemiskt - det är från 2019.
... See MoreSee Less

View on Facebook

Hej alla medlemmar som skall delta på det digitala årsmötet den 4/9.

Årsberättelse och dagordning finns inne på konferensens sida under fliken Årsmöte. Logga in med din länk du har fått tillskickat dig "Välkommen till Skolverkets konferens..." och du når handlingarna där.

Varmt välkomna önskar SUFs styrelse!
... See MoreSee Less

View on Facebook

Nu har vi fått besked om att konferensen i delar (t ex föreläsare) kommer att spelas in! Bra för er som vill kunna se på andra tider än live på lördag 4/9 kl. 11.45 - 16.45. 👍 ... See MoreSee Less

View on Facebook

Dagordning till SUFs årsmöte kl 16.00 4/9-21, anmälan samma som till Skolverkets Augustikonferens:

Årsmötets öppnande
Val av ordförande för årsmötet
Anmälan av styrelsens val av sekreterare för årsmötet
Fråga om årsmötets behöriga utlysande
Val av två justeringsmän
Fastställande av röstlängd
Fastställande av dagordning
Styrelsens verksamhetsberättelse
Styrelsens förvaltningsberättelse
Revisorernas berättelse
Fastställande av balansräkning
Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
Motioner och styrelsens förslag
Fastställande av årsavgift
Fastställande av föreningens budget
Val av ordinarie ledamöter och suppleanter
Val av ordförande
Val av revisorer och revisorssuppleanter
Val av valberedning jämte sammankallande
Övriga frågor enligt § 13
Årsmötets avslutande

Varmt välkomna! / SUF styrelse
... See MoreSee Less

View on Facebook

Äntligen snart konferens!! 4/9 kl. 11.45 - 16.45. Anmäl dig via länk:
delegia.com/app/attendee/new_registration.asp?PROJECTID=17704&CLEAR=yes&REGLINEID=97478&REGLINENO...
... See MoreSee Less

View on Facebook

Digital Augusti-konferens den 4/9 kl 12-16. Save the date! ... See MoreSee Less

View on Facebook

6 months ago

Anna-Lena Olsson

Hej alla!
Jag pratade med P-O på Skolverket för någon vecka sedan för att höra om det finns några nya riktlinjer på gång angående platsundervisning kontra fjärrundervisning inom Kompletterande svenska. Statsbidraget är ju tänkt att användas till hyror, lärare, böcker och skrivmaterial, dvs till undervisning på plats.

Ni som känner mig, vet att jag jobbar heltid med fjärrundervisning i svenska sedan flera år. Jag är dock den första att rekommendera platsundervisning för elever upp till 12 år och jag anser att det bästa för barn och unga svenskar som bor utomlands är att vara med i en svensk skolförening. Vi känner dock allihop till att många tonåringar slutar att läsa kompletterande svenska eftersom det är svårt att hinna med ordinarie skola och läxor samt transport till lektionerna med skolföreningen. En annan orsak till att lite äldre elever slutar, är att det är svårt för en mindre skolförening att erbjuda den pedagogik som krävs för att bygga upp språket på den nivå som krävs på gymnasiet, där ju målet för KS kursplan är TISUS och universitetsbehörighet, så att eleverna kan återvända till Sverige för att studera efter gymnasiet.

Jag är utbildad svensklärare och rektor, samt aktiv i Svenska skolan Svea i Beausoleil-Monaco. Vi finns precis på gränsen mellan Italien och Frankrike och har ett upptagningsområde på cirka 30 km åt vardera håll. Under pandemin har vi precis som många andra fjärrundervisat online. För oss var antagligen övergången enklare än för många andra, eftersom jag driver Global Svenska (GSP) sedan 2015 och har byggt ett helt koncept för kvalificerad fjärrundervisning (vi jobbar dock mest med gymnasieelever på International Baccalaureate och High School Diplomas, och har så klart inte svenskt statsbidrag). Pandemin har gjort att vår skolförening även fått tonårselever som bor väster om Nice. I några fall har de till och med bytt skolförening för att kunna läsa gymnasiesvenska hos oss. Även om det är kul att vi får fler elever till vår förening, så tycker jag att det hade varit bättre om vi kunde samordna föreningarna, så att vi inte kannibaliserar på varandra. Mer om det nedan.

I höst börjar världen vakna igen efter Covid-19 och vi går tillbaka till undervisning i klassrummen. Då försvinner också möjligheten att erbjuda kvalificerad fjärrundervisning i KS för äldre tonårselever som vill förbereda sig inför TISUS med bibehållet statsbidrag. Men! Om fjärrundervisning kunde få finnas kvar som ett statsunderstött alternativ för föreningar som vill samordna gymnasiekurser för KS-eleverna skulle det kanske vara en god sak som kommer ut av Corona? Om det så bara blev 20 extra elever i hela världen så är det 20 ungdomar som skulle få hjälp att förverkliga sina livsmål. Eller tänker jag helt fel? Vad tycker ni andra som jobbar med KS?
SUF har ju tyvärr inte kunnat ha några konferenser eller årsmöten sedan 2019 och jag vet heller ingenting om hur andra skolföreningar resonerar angående sina tonårselever. Är det ens fler skolföreningar som kunnat behålla eller fått in fler äldre elever "tack vare" pandemi och fjärrundervisning? Vore en samordnad fjärrundervisning en bra idé för dem? Jag vet ju att vi är ett helt gäng utbildade gymnasielärare i svenska som jobbar med KS, i flera tidszoner!

Hur går tongångarna inom SUF:s styrelse? Även om jag ringer P-O direkt ibland, så har så klart ni mycket mer kött på benen att utgå från då ni har möten.

Ps. Ber om ursäkt om jag av okänd anledning missat något mejlutskick om detta från styrelsen under våren.
... See MoreSee Less

View on Facebook

7 months ago

Henrik Enkel Larsson

Vi funderar lite på distansundervisning för kompletterande svenska i Nederländerna. Kan man göra det? Får man göra det? Vi har ju fått undantag och för att kunna driva verksamheten digitalt pga pandemin. Men när den är över, vad finns det för möjligheter då för de som inte bor tillräckligt nära en lokal? Tacksam för alla svar! ... See MoreSee Less

View on Facebook

Vi har fått frågor kring följande områden som vi vill svara på:
- Inga svenska bankkonton behövs för kontakt med Skolverket, så skolor och föreningar kan behålla dem de redan har.
- Statsbidraget: undantag görs från regler kring hur det skall beräknas på treårs-basis. Normalt sett skall en ändring på 25% i elevantal påverka beloppet, men i dagsläget ligger tidigare bedömning fast för att underlätta för skolor/föreningar. Infomejl är utskickat fr Skolverket.
- Inga fysiska konferenser planeras för 2021 och de inplanerade (Berlin, Cypern, Boston, Sidney, Edinburgh) skjuts fram.
- SUF undersöker möjlighet till digital Augustikonferens i år för att ge aktuell information och kunna bidra till utlandsundervisningens fortsatta kompetensutveckling och gemenskap.
... See MoreSee Less

View on Facebook

10 months ago

Anette Svensson

fb.watch/2lEPU7inYh/ ... See MoreSee Less

View on Facebook

Nu har vi äntligen fått svar från Skolverket!
Så till alla oroliga föreningar skriver de att de har lyft frågan om svenskt konto till sina jurister och att de förhoppningsvis har en lösning på plats innan juni 2021 som underlättar för föreningarna att kunna ta emot bidraget!
Vi håller tummarna!
... See MoreSee Less

View on Facebook

Till alla skolor och föreningar:
Utifrån rådande läge med inställda konferenser så har styrelsen beslutat att inte ta ut någon avgift för 2020. 👍🏼
... See MoreSee Less

View on Facebook

SUF har återigen kontaktat den representant på Skolverket som för vår talan. Hen berättar att det finns nya handläggare med nya metoder, därav ändringarna.
Statsbidragenheten har nu blivit ombedd att se över minnesanteckningarna från tidigare och förhoppningsvis komma med ett lugnande besked till oss alla. Hav hopp!
... See MoreSee Less

View on Facebook

Skolverket kräver konto i svensk bank av huvudman - detta har nyligen meddelats av Skolverket till alla svensk kompletterande skolor och väckt en del frågor hos medlemmarna. SUF kommer efterlysa mer information och svar på era frågor från Skolverket och även lyfta frågan vid nästa styrelsemöte. När vi har mer information och svar på era frågor kommer vi förstås förmedla dessa här fortast möjligt. ... See MoreSee Less

View on Facebook

1 years ago

Anna-Lena Olsson

Hej alla! Jag har en juridisk fråga: Enligt svensk skattelagstiftning är erkända utbildningssamordnare, inklusive exempelvis kompletterande skolor, momsbefriade. Befrielsen följer med till en underentrepenör om denne ansvarar för hela utbildningens upplägg och genomförande enligt läroplan.

Många kompletterande skolor anlitar just sådana underleverantörer för att lärarna ska kunna undervisa på ett lagligt sätt och betala skatt och få pensionspoäng (till exempel att magister Mats startar en motsvarande enskild firma i Belgien). De flesta föreningarna är ju för små för att kunna anställa och lärarna behöver ofta flera uppdragsgivare.
MEN. Hur är det med momsen?

Hur ser det ut i era respektive länder?

Personligen tvingas jag lägga på fransk moms på kurser i kompletterande svenska och även på litteraturkurser inom IB och kurser i Langues Vivantes trots att det handlar om utbildningar som ingår i det ordinarie utbildningspaketet för barn- och ungdomar. Detta gäller även då jag undervisar hos en skolförening och det gäller även när jag är i skolan för att undervisa elever som har svenskan som en del av sina kursplaner, men där undervisningen bekostas av föräldrarna. Jag har bekostat en utredning för att få klarhet i vad som gäller när jag undervisar utanför Frankrike och när undervisningen sker på distans, och även där ska moms gälla, även om kurserna ingår i ett ordinarie skolsystem. Ingen har dock kunnat förklara varför, och nu börjar jag surna till. Kan det vara så enkelt att de (skattemänniskorna i Frankrike) tror att jag sysslar med språkkurser (language acquisition på engelska) och inte med modersmålsundervisning? Språkkurser är ju momspliktiga! Men kompletterande svenska är väl inte en språkkurs? Eleverna kan ju redan svenska! De utvecklar sitt modersmål! Och eleverna på IB läser en kurs som heter IBDP Swedish A Literature. De studerar litteraturvetenskap genom att läsa litteratur på svenska. Fokus är inte att lära sig att översätta meningar eller att få rätt ordföljd i bisatsen.

Hårklyveri kan tyckas, men hur ska jag få fransk byråkrati att förstå detta? Hur gör ni andra? Det måste rimligen finnas massor av personer som är i min situation! Kan SUF hjälpa till? Skolverket?

Ps. Kan tillägga att all distansundervisning i språk är momspliktig i Frankrike, oavsett skolform. Detsamma gäller dock inte för undervisning i historia eller geografi eller för all del matematik. Hur den biten ska hanteras för franska privatskolor detta Covid-19 år vet bara gudarna. Undrar om att det franska skatteverket måste nyanställa en hel drös byråkrater för att reda i det!
... See MoreSee Less

View on Facebook

Årsmötet och Augustikonferensen blir inställda i år och flyttas till 2021.

Planen framöver ser ut såhär.
Konferenser för kompletterande svenska:
Cypern, vår 2021
Boston, höst 2021
Edinburgh, vår 2022
Sydney, höst 2022

Konferenser för utlandsskolor: Berlin, höst 2021
... See MoreSee Less

View on Facebook

Goda exempel sprider vi gärna! Här är det Svenska skolan i London som delar med sig. "Hur är det att undervisa i svenska som modersmål och svenska som andraspråk i en utländsk miljö?" ... See MoreSee Less

View on Facebook

Nu är våren här - med Svenska mått mätt i alla fall! Se detta härliga klipp där 707 olika kördeltagare bidrog digitalt till att sjunga in våren. / Ta hand om er där ute!

Hela Sverige sjunger i P2:s valborgskör
... See MoreSee Less

View on Facebook