SUF

Svensk Utlandsundervisnings Förening

Senaste nytt

Schack-VM
Det är med stor glädje vi här kan presentera årets båda vinnare i det historiskt första SUF Schack-VM. Fina priser väntas! Nästa år kör vi igen och vi hoppas många skolor vill delta och för er som vill veta mer, klicka härPolylino
Vi är så glada att nu kunna erbjuda alla våra medlemmar Polylino, vilket är en digital tjänst med massor av böcker. 

Läs mer här om hur ni får tillgång till det.

Välkommen till SUF
Svensk Utlandsundervisnings Förening, SUF, är en intresseorganisation för svenska utlandsskolor och skolföreningar som anordnar svensk  undervisning utomlands för mer än 6000 elever.

SUF arbetar för att årligen ge utlandsskolor och skolföreningar praktiskt och ekonomiskt stöd för rådgivning, kompetensutveckling och nätverksbyggande på olika håll i världen.

SUF arbetar också, med stöd av sina medlemmar, för att skapa och utveckla goda kontakter med departement och myndigheter med ansvar för svensk utlandsundervisning. Därigenom vill vi påverka staten att anpassa regelsystemet för utlandsundervisning till dagens och framtidens krav.

Det är barnen som är framtiden! Deras behov att vara både svenska och internationella ska tillgodoses genom svensk undervisning utomlands. SUF medverkar till att ge elever i svensk utlandsundervisning så hög måluppfyllelse som möjligt.