Loading...
Medlemskap 2020-01-30T10:16:40+01:00

Medlemskap i SUF

SUF, Svensk Utlandsundervisnings Förening, är en intresseorganisation för skolor och föreningar över hela världen som anordnar undervisning för utlandssvenska barn och ungdomar.

SUF stödjer och bistår sina medlemmar med råd och information, har kontakt med och påverkar aktivt myndigheter och politiker i Sverige i frågor som rör utlandsundervisningen, arbetar för kompetensutveckling av lärare och styrelseledamöter och mycket annat. Ju fler medlemmar SUF har, desto större tyngd ges åt föreningens arbete. Vidare kan ekonomiskt stöd ges till återkommande nätverkskonferenser.

Svensk utlandsskola och skolförening som bedriver undervisning i kompletterande svenska och för vars verksamhet utgår statsbidrag från Skolverket kan bli medlem i SUF.

Kort beskrivning av vad SUF gör >>>

Företag, stiftelse och annan organisation som önskar bidra till SUFs verksamhet kan bli stödjande medlem.

Årsavgifter 2019-20:
Kompletterande undervisning:
SEK 1.000
Grund- och gymnasieskola: SEK 13 500
Grundskola 1-9: SEK 7 100 Grundskola 1-6: SEK 4 500
Stödjande medlem: SEK 12 350

Verksamhetsåret sträcker sig från 1 maj till 30 april. Faktura på medlemsavgiften skickas ut i början av höstterminen. Den som vill bli medlem kan ta kontakt med SUFs styrelse via e-post på följande adresser: info@utlandsundervisning.se