Stöd till hemvändande 2017-08-07T18:40:11+00:00

Stöd till hemvändande

Hemvändande och nyanlända barn kan uppleva liknande situationer.
Det är hemkommunen som ansvarar för att barnen ges skolgång och att ungdomar erbjuds plats vid en kommunal skolenhet. Innan man kommer så långt finns det ofta många frågor.

Jan Dackenberg, är SUF:s stöd till hemvändande elever,
tag kontakt via email jdackenberg@gmail.com

Jan har tidigare varit rektor för Svenska Skolan i London och har även varit verksam som gymnasielärare, rektor och skoldirektör i Umeå.

SUF:s styrelse har för avsikt att tillsammans med Skolverket och Jan ta fram en guide för hemvändande elever.