Stöd till hemvändande 2018-08-05T21:46:01+02:00

Stöd till hemvändande

Hemvändande och nyanlända barn kan uppleva liknande situationer.
Det är hemkommunen som ansvarar för att barnen ges skolgång och att ungdomar erbjuds plats vid en kommunal skolenhet.