Loading...
Handbok för styrelseledamöter 2020-06-21T18:43:54+02:00

Handbok för styrelseledamöter

HANDBOKEN för styrelseledamöter kan du hämta från denna sida. Eftersom reglerna i vissa avseenden skiljer sig åt har informationen delats upp så att det nu finns en handbok för styrelseledamöter i en utlandsskola och en annan handbok för styrelseledamöter i föreningar som bedriver kompletterande svenskundervisning.

Handböckerna finns bara i pdf-format. Det går att spara filerna på den egna datorn (högerklicka på musen och ”spara mål som”). Bokmärkena fungerar som innehållsförteckning och det går lätt att via länkar förflytta sig mellan olika kapitel och de bilagor som texterna hänvisar till.

Här kan du hämta
HANDBOK för styrelseledamöter i en UTLANDSSKOLA, 6e upplagan november 2012
HANDBOK för styrelseledamöter i en förening för KOMPLETTERANDE SVENSKUNDERVISNING, 3a upplagan november 2012