Loading...
Styrelsen 2021-10-15T17:36:02+02:00

STYRELSE och PROTOKOLL från styrelsemöten

SUF-styrelse 2019-20

Annika Simonsson Bergqvist, ordförande (London)   simonsbergannika@gmail.com
Cecilia Calais, sekreterare (Stockholm)    cecilia.calais@gmail.com
Bengt-Åke Edwardson, kassör (Helsingborg)    b.a.edwardson@gmail.com
Niki Orphanou, kontakt för kompletterande svenska (Athen)    nikiteresa.orphanou@gmail.com
Dea Mansten, kontakt för kompletterande svenska (Barcelona)    manstendeamarie@gmail.com
Denise Jiminez Norrestad, kontakt för medlemsregistret (Stockholm)
Tommy Isaksson, webansvarig (Teneriffa) info@teneriffaskolan.se

Styrelsen består av 7 personer och har möte ca 6 gånger per år; två av mötena är fysiska träffar och resten är telefonmöten. Alla i styrelsen arbetar ideellt och utan ersättning.

Protokoll från styrelsemöten

2021

Protokoll årsmöte 4 sep 2021

PROTOKOLL FRÅN STYRELSEMÖTE SUF 24 aug 2021 NR 2 2021-2022

PROTOKOLL FRÅN STYRELSEMÖTE SUF 3 juni 2021 , nr 1

PROTOKOLL 21 april 2021 nr 7, 2020-2021 FRÅN STYRELSEMÖTE

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE I SUF, 18 feb 2021 NR 6, 2021.docx

2020

PROTOKOLL nr 4, 2020-10-15

Protokoll NR 3 Augusti 18, 2020

 

 

2019
Protokoll SUF styrelsemöte 21 nov 2019
Protokoll styrelsemöte Nr4, 26 sept 2019
Protokoll konstituerande möte 2019-08-07
Protokoll styrelsemöte SUF nr 2 2019-2020, 2019-08-06.docx
SUF styrelse, 2019-05-24, protokoll

2018
Protokoll 2018-08-07
Protokoll 2018-05-24 
 o-prot2018-05-24
Protokoll 2018-04-20  o-prot2018-04-20
Protokoll 2018-04-04  o-prot2018-04-04  
Protokoll 2018-01-25  o-prot2018-01-25

2017
Protokoll 2017-11-30
  o-prot2017-11-30
Protokoll 2017-10-21   o-prot2017-10-21

Protokoll 2017-09-07
Protokoll 2017-08-03
    Underskrivet-prot2017-08-03-k

Protokoll årsmöte 2017-08-03   Underskrivet-prot2017-08-03-arsmote
Protokoll 2017-08-02  Underskrivet-prot2017-08-02-1
Protokoll 2017-05-11
   Underskrivet-prot2017-05-11-6   
Protokoll 2017-03-11
   Underskrivet-prot2017-03-11-5
Protokoll 2017-01-26
   Underskrivet-prot2017-01-26-4

2016
Protokoll 2016-11-24
   Underskrivet-prot2016-11-24-3
Protokoll 2016-09-29   Underskrivet-prot2016-09-29-2
Protokoll 2016-08-04   Underskrivet-prot2016-08-04-k
Protokoll årsmöte 2016-08-04   Underskrivet-prot2016-08-04-arsmote
Protokoll 2016-08-03
   Underskrivet-prot2016-08-03
Protokoll 2016-06-01
Protokoll-2016-04-20

2015
Protokoll 2015-11-17
Protokoll 2015-08-05

REMISSER och SKRIVELSER
Remissvar SOU2017-35 Skolkommitens betänkande
Remissvar-Vissa skollagsfrågor 2017
Utbildningsdepartementet-2016-11-17
Remissvar UHR 2016-10-27

DOKUMENT
SUF-presentation 2018
STYRELSEARBETE-Lissabon 20{”type”:”block”,”srcIndex”:1,”srcClientId”:”5e0b0742-350f-4d3a-a1d1-53da05215c96″,”srcRootClientId”:””}18
PERSONAL O ANSTÄLLNING Lissabon 2018
SUF-styrelse 2016-17  (presentation >>>>>>> )
Instruktion till ny-ordförande