Loading...
Styrelsen 2018-11-19T11:42:51+00:00

Stefan, Annika, Niki, Cecilia, Dea, Bengt-Åke (ej Göran)

STYRELSE och PROTOKOLL från styrelsemöten

SUF-styrelse 2018-19

Annika Simonsson Bergqvist, ordförande (London)    abergqvist@swedishschool.org.uk
Cecilia Calais, sekreterare (Stockholm)    cecilia.calais@gmail.com
Bengt-Åke Edwardson, kassör (Helsingborg)    b.a.edwardson@gmail.com
Göran Holm, kontakt för medlemsregistret (Bollnäs)   goransuf@gmail.com
Niki Orphanou, kontakt för kompletterande svenska (Athen)    nikiteresa.orphanou@gmail.com
Dea Mansten, kontakt för kompletterande svenska (Barcelona)    manstendeamarie@gmail.com
Mona Nyberg, (Stockholm) mona@nyberg.com

SUF-styrelse 2016-17  (presentation >>>>>>> )

Styrelsen består av 7 personer och har möte ca 6 gånger per år; två av mötena är fysiska träffar och resten är telefonmöten. Alla i styrelsen arbetar ideellt och utan ersättning.

Protokoll från styrelsemöten
Protokoll 2018-08-07
Protokoll 2018-05-24 
 o-prot2018-05-24

Protokoll 2018-04-20  o-prot2018-04-20
Protokoll 2018-04-04  o-prot2018-04-04  
Protokoll 2018-01-25  o-prot2018-01-25
Protokoll 2017-11-30
  o-prot2017-11-30
Protokoll 2017-10-21   o-prot2017-10-21

Protokoll 2017-09-07
Protokoll 2017-08-03
    Underskrivet-prot2017-08-03-k

Protokoll årsmöte 2017-08-03   Underskrivet-prot2017-08-03-arsmote
Protokoll 2017-08-02  Underskrivet-prot2017-08-02-1
Protokoll 2017-05-11
   Underskrivet-prot2017-05-11-6   
Protokoll 2017-03-11
   Underskrivet-prot2017-03-11-5
Protokoll 2017-01-26
   Underskrivet-prot2017-01-26-4
Protokoll 2016-11-24
   Underskrivet-prot2016-11-24-3
Protokoll 2016-09-29   Underskrivet-prot2016-09-29-2
Protokoll 2016-08-04   Underskrivet-prot2016-08-04-k
Protokoll årsmöte 2016-08-04   Underskrivet-prot2016-08-04-arsmote
Protokoll 2016-08-03
   Underskrivet-prot2016-08-03
Protokoll 2016-06-01
Protokoll-2016-04-20
Protokoll 2015-11-17

Protokoll 2015-08-05

REMISSER och SKRIVELSER
Remissvar SOU2017-35 Skolkommitens betänkande
Remissvar-Vissa skollagsfrågor 2017
Utbildningsdepartementet-2016-11-17
Remissvar UHR 2016-10-27

DOKUMENT
SUF-presentation 2018
STYRELSEARBETE-Lissabon 2018
PERSONAL O ANSTÄLLNING Lissabon 2018
Instruktion till ny-ordförande