Loading...
Om SUF 2016-09-23T13:03:23+02:00

SUF – En intresseorganisation

Svensk Utlandsundervisnings Förening – SUF – är en intresseorganisation för föräldraföreningar eller andra huvudmän, som anordnar svensk, statsunderstödd, undervisning utomlands för närmare 6000 elever.

Undervisningen sker i olika former:

Utlandsskolor – förskola, förskoleklass, grundskola, gymnasium.
Svenska sektioner vid nationella och internationella skolor – schemalagd undervisning i svenska ca. 6 tim/vecka.
Kompletterande svensk undervisning – undervisning i svenska och om Sverige ca 2 tim/vecka.
Distansundervisning – många utlandsskolor bedriver undervisning t.o.m årskurs 6 eller 9. Därefter erbjuds eleverna distansundervisning. Eleverna kan även studera enstaka ämnen på distans. Distansutbildare är Sofia Distansundervisning (grundskola) och Hermods AB (gymnasieskola)
Länk till Skolverket
Europaskolor – på ett tiotal orter finns det Europaskolor, som i första hand tar emot elever vars föräldrar arbetar inom EU-administrationen. Svenska sektioner finns vid två av dessa skolor.

Adress
E-post: info@utlandsundervisning.se