Loading...
Lediga tjänster på svenska utlandsskolor 2018-08-22T20:18:38+00:00

Lediga tjänster på svenska utlandsskolor

ANSÖKNINGAR GÖRS DIREKT TILL RESPEKTIVE SKOLA.

Information om lediga tjänster vid utlandsskolorna hittar du på Skolverkets hemsida under rubriken lediga jobb.

För de tjänster som ska tillträdas vid höstterminens början brukar sista ansökningsdag vara den sista februari. Ansökan om tjänst görs hos respektive skolas styrelse. Adresser och ansökningsdatum finns i de annonser som läggs ut på Skolverkets hemsida.

Ansökningsblankett

Ansökan med meritförteckning görs på en särskild blankett som är avsedd för anställning som lärare eller rektor vid en svensk utlandsskola. Blanketten heter SUF 2004-02. Den finns i pdf-format, och hämtas från denna sida. För att kunna skriva ut blanketten måste du ha version 5.0 eller senare av Adobe Reader eller Adobe Acrobat. Du kan fylla i uppgifterna på skärmen och därefter skriva ut din ansökan. Kryssrutorna fyller du i med hjälp av mus eller mellanslagstangent. Du kan också välja att skriva ut en tom blankett som du fyller i för hand. I båda fallen kompletterar du ansökan med foto och postar till den skola där du söker en tjänst. Du som enbart har tillgång till Adobe Reader kan inte spara eller e-posta en ifylld blankett.

På ansökningsblanketten intygar du att du tagit del av informationen om ”Att arbeta vid en svensk utlandsskola”. Detta arbete skiljer sig på många sätt från att arbeta vid en skola i Sverige. Inför en utlandstjänst måste Du också tänka igenom och ta ställning till en mängd praktiska frågor.

Ansökningsblankett hämtar du här:

Ansökningsblankett för tjänst som lärare eller rektor vid en svensk utlandsskola