Loading...
Hem 2020-04-27T22:20:50+02:00

Välkommen till
Svensk Utlandsundervisnings Förening, SUF.

Svensk Utlandsundervisnings Förening, SUF, är en intresseorganisation för svenska utlandsskolor och skolföreningar som anordnar svensk  undervisning utomlands för mer än 6000 elever.

SUF arbetar för att årligen ge utlandsskolor och skolföreningar praktiskt och ekonomiskt stöd för rådgivning, kompetensutveckling och nätverksbyggande på olika håll i världen.

SUF arbetar också, med stöd av sina medlemmar, för att skapa och utveckla goda kontakter med departement och myndigheter med ansvar för svensk utlandsundervisning. Därigenom vill vi påverka staten att anpassa regelsystemet för utlandsundervisning till dagens och framtidens krav.

Det är barnen som är framtiden! Deras behov att vara både svenska och internationella ska tillgodoses genom svensk undervisning utomlands. SUF medverkar till att ge elever i svensk utlandsundervisning så hög måluppfyllelse som möjligt.

 

 

 

Vårt Facebookflöde

Hej alla medlemmar som skall delta på det digitala årsmötet den 4/9.

Årsberättelse och dagordning finns inne på konferensens sida under fliken Årsmöte. Logga in med din länk du har fått tillskickat dig "Välkommen till Skolverkets konferens..." och du når handlingarna där.

Varmt välkomna önskar SUFs styrelse!
... See MoreSee Less

View on Facebook

Nu har vi fått besked om att konferensen i delar (t ex föreläsare) kommer att spelas in! Bra för er som vill kunna se på andra tider än live på lördag 4/9 kl. 11.45 - 16.45. 👍 ... See MoreSee Less

View on Facebook

Dagordning till SUFs årsmöte kl 16.00 4/9-21, anmälan samma som till Skolverkets Augustikonferens:

Årsmötets öppnande
Val av ordförande för årsmötet
Anmälan av styrelsens val av sekreterare för årsmötet
Fråga om årsmötets behöriga utlysande
Val av två justeringsmän
Fastställande av röstlängd
Fastställande av dagordning
Styrelsens verksamhetsberättelse
Styrelsens förvaltningsberättelse
Revisorernas berättelse
Fastställande av balansräkning
Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
Motioner och styrelsens förslag
Fastställande av årsavgift
Fastställande av föreningens budget
Val av ordinarie ledamöter och suppleanter
Val av ordförande
Val av revisorer och revisorssuppleanter
Val av valberedning jämte sammankallande
Övriga frågor enligt § 13
Årsmötets avslutande

Varmt välkomna! / SUF styrelse
... See MoreSee Less

View on Facebook

Äntligen snart konferens!! 4/9 kl. 11.45 - 16.45. Anmäl dig via länk:
delegia.com/app/attendee/new_registration.asp?PROJECTID=17704&CLEAR=yes&REGLINEID=97478&REGLINENO...
... See MoreSee Less

View on Facebook

Digital Augusti-konferens den 4/9 kl 12-16. Save the date! ... See MoreSee Less

View on Facebook

Vi har fått frågor kring följande områden som vi vill svara på:
- Inga svenska bankkonton behövs för kontakt med Skolverket, så skolor och föreningar kan behålla dem de redan har.
- Statsbidraget: undantag görs från regler kring hur det skall beräknas på treårs-basis. Normalt sett skall en ändring på 25% i elevantal påverka beloppet, men i dagsläget ligger tidigare bedömning fast för att underlätta för skolor/föreningar. Infomejl är utskickat fr Skolverket.
- Inga fysiska konferenser planeras för 2021 och de inplanerade (Berlin, Cypern, Boston, Sidney, Edinburgh) skjuts fram.
- SUF undersöker möjlighet till digital Augustikonferens i år för att ge aktuell information och kunna bidra till utlandsundervisningens fortsatta kompetensutveckling och gemenskap.
... See MoreSee Less

View on Facebook

Nu har vi äntligen fått svar från Skolverket!
Så till alla oroliga föreningar skriver de att de har lyft frågan om svenskt konto till sina jurister och att de förhoppningsvis har en lösning på plats innan juni 2021 som underlättar för föreningarna att kunna ta emot bidraget!
Vi håller tummarna!
... See MoreSee Less

View on Facebook

Till alla skolor och föreningar:
Utifrån rådande läge med inställda konferenser så har styrelsen beslutat att inte ta ut någon avgift för 2020. 👍🏼
... See MoreSee Less

View on Facebook

SUF har återigen kontaktat den representant på Skolverket som för vår talan. Hen berättar att det finns nya handläggare med nya metoder, därav ändringarna.
Statsbidragenheten har nu blivit ombedd att se över minnesanteckningarna från tidigare och förhoppningsvis komma med ett lugnande besked till oss alla. Hav hopp!
... See MoreSee Less

View on Facebook

Skolverket kräver konto i svensk bank av huvudman - detta har nyligen meddelats av Skolverket till alla svensk kompletterande skolor och väckt en del frågor hos medlemmarna. SUF kommer efterlysa mer information och svar på era frågor från Skolverket och även lyfta frågan vid nästa styrelsemöte. När vi har mer information och svar på era frågor kommer vi förstås förmedla dessa här fortast möjligt. ... See MoreSee Less

View on Facebook

Årsmötet och Augustikonferensen blir inställda i år och flyttas till 2021.

Planen framöver ser ut såhär.
Konferenser för kompletterande svenska:
Cypern, vår 2021
Boston, höst 2021
Edinburgh, vår 2022
Sydney, höst 2022

Konferenser för utlandsskolor: Berlin, höst 2021
... See MoreSee Less

View on Facebook

Goda exempel sprider vi gärna! Här är det Svenska skolan i London som delar med sig. "Hur är det att undervisa i svenska som modersmål och svenska som andraspråk i en utländsk miljö?" ... See MoreSee Less

View on Facebook

Nu är våren här - med Svenska mått mätt i alla fall! Se detta härliga klipp där 707 olika kördeltagare bidrog digitalt till att sjunga in våren. / Ta hand om er där ute!

Hela Sverige sjunger i P2:s valborgskör
... See MoreSee Less

View on Facebook

Skolverkets Augustikonferens 2020 måste tyvärr ställas in då Skolverket beslutat att inte hålla några konferenser just efter sommaren.
Eftersom vi alla anser att vårt nätverk är viktigt så arbetar Skolverket och SUF för att kunna erbjuda webbinarium eller liknande online istället under hösten. Mer info kommer innan sommaren.
... See MoreSee Less

View on Facebook
View on Facebook

Till alla skolor, elever och lärare runt omkring i världen: Ta hand om er i dessa prövande tider. Stay safe! ... See MoreSee Less

View on Facebook

INSTÄLLD - Nätverkskonferensen på Cypern 27-29 mars ... See MoreSee Less

View on Facebook

Vi vill härmed gratulera följande stipendiater som vunnit 5000sek var:

För mångåriga främjande insatser för att svenska utlandsskolor skall känna gemenskap med varandra genom SUF-VM: Peter Palm och Bosse Jonsson

Elevstipendier går till:
Aten, Milano, Sofia, Mallorca (Eros Carbajol Svensson)

🏆🏆🏆🏆🏆
... See MoreSee Less

View on Facebook